Historia

Fundacja „Kochaj Życie” powołana została w 2007 roku z inicjatywy Ewy Jakubowskiej, Małgorzaty Nowotnik oraz Władysława Podsiada. Początki były trudne. Wspieraliśmy wówczas, między innymi Dom Samotnej Matki, Interwencyjną Placówkę Opiekuńczą w Otwocku oraz nowo powstającą salę pooperacyjną Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego, którą wyposażyliśmy w profesjonalne łóżka ortopedyczne. W 2012 roku Fundacja  otrzymała status OPP.

Podczas naszych działań, spotykaliśmy się z ogromną bezradnością wielu rodziców, których dzieci urodziły się z wrodzoną dysfunkcją narządów ruchu. W roku 2013 podjęliśmy decyzję wybudowania Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej. Zaplanowano, że Centrum wzorowane będzie na znajdującym  się w West Palm Beach na Florydzie  Paley Advanced Limb Lengthening  Institute. Założyciel i dyrektor kliniki dr Dror Paley  daje szansę na uzyskanie sprawności, na normalne życie i samodzielne funkcjonowanie – co w przypadku dzieci niepełnosprawnych, jest najważniejsze.

Polskie dzieci stanowią jedną z najliczniejszych grup wśród pacjentów, a my staramy się, aby polscy pacjenci, którzy nie mają możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, mogli być leczeni w Polsce.  Naszym celem jest otwarcie kliniki i to, żeby już na przełomie 2018/19 roku Europejskie Centrum Ortopedii Dziecięcej przyjęło pierwszych pacjentów.

Władze fundacji