Aleksander Sikora

Oluś urodził się 4 lutego 2019 r. z poważną wadą prawej nóżki.

Jest to niedorozwój kończyny dolnej: brak kości strzałkowej oraz kości śródstopia, brak stawu skokowego oraz zwichnięcie stawu kolanowego, dodatkowo kość piszczelowa jest krótsza i wygięta a stópka zdeformowana i wykoślawiona oraz pozbawiona jednego palca.

Aleksander od trzeciego tygodnia życia musi być rehabilitowany. Czeka go długa droga do zdrowia, ale jest szansa, że będzie mógł normalnie chodzić.
Operacje może przeprowadzić dr Paley, ale jest ona bardzo kosztowna.

Prosimy o pomoc i wsparcie…

Numer podopiecznego: 071