Do pobrania

W tej sekcji znajdują się ważne dokumenty statutowe oraz formularze dla podopiecznych i ich opiekunów.

Dokumenty do Pobrania

Porozumienie (2023)

Plik w formacie PDF

Zawarcie niniejszego POROZUMIENIA jest warunkiem przyjęcia Podopiecznego doFundacji, a tym samym Podopieczny staje się Podopiecznym Fundacji Zdrowia i Kultury„Kochaj Życie”

Statut (2017)

Plik w formacie PDF

Statut Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” (Tekst jednolity z dnia 01.01.2017r.)

Sprawozdanie Finansowe (2019)

Plik w formacie PDF

Sprawozdanie Finansowe Fundacji „Kochaj Życie” za Rok 2018.

Regulamin Wydatków (2023)

Plik w formacie PDF

Regulamin Wydatków w ramach pomocy dla podopiecznych Fundacji „Kochaj Życie”.

Wyjaśnienie Opłaty Manipulacyjnej (2023)

Plik w formacie PDF

Na co Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną? Jakie koszty działalności ponosi Fundacja?

Zestawienie Kosztów (2023)

Plik w formacie DOC

Zestawienie kosztów, faktur i rachunków poniesionych przez podopiecznego, bądź osobę reprezentującą podopiecznego.