Jakub Szymelfenig

Kuba urodził się w Gdańsku 16 maja 2011 roku z wrodzonym niedorozwojem kości udowej lewej (PFFD). Jego lewa nóżka jest krótsza od prawej, gdyż nie rozwija się ona prawidłowo. Drogą do uniknięcia trwałego kalectwa jest przeprowadzenie szeregu operacji. W październiku 2013 roku najważniejszą i skomplikowaną rekonstrukcję stawu biodrowego i kości udowej przeprowadził wybitny amerykański ortopeda dr Dror Paley, z Paley Advanced Limb Lengthening Institute w USA. Drugi etap leczenia, który również przeprowadził dr Paley – wydłużanie kości udowej stabilizatorem zewnętrznym, odbył się w 2015 roku. Dzięki przeprowadzonemu leczeniu, Kuby nóżka została wydłużona o całe 8 cm, Kuba nie porusza się już dzięki protezie, lecz na buciku z podwyższeniem o wysokości 3 cm. W dalszym ciągu Kuba potrzebuję kontynuacji leczenia w Stanach Zjednoczonych. Za około 3 lata musi przejść kolejny etap wydłużania kości udowej.

Strona internetowa Kuby – www.pomagamykubie.eu