Maciej Koseła

Maciej przyszedł na świat 06. Czerwca 2001 roku w Szpitalu położniczymi na Żelaznej . Choć chłopiec urodził się niedosłuchem i obniżonym napięciem mięśniowym, oraz chorobą reumatologiczną, zachwycił lekarzy swoją żywiołowością- dostał siedem punktów w skali Apgar.
Choroba Maćka powoduje u niego ograniczone możliwości przyswajania podstawowej wiedzy, oraz funkcji motorycznych.
Jest to dla niego stresującą sytuacja, ponieważ utrudnia mu kontakt z rówieśnikami, oraz funkcjonowanie w liczniejszych grupach.
Maciej pomimo problemów z komunikacją, stara się być jak najbardziej aktywną osobą.
Dzięki rehabilitacjom , które odbywają się dwa razy w tygodniu rodzice zauważają znaczną poprawę.W związku o z orzeczeniem o niepełnosprawności, Maciej uczęszcza do szkoły specjalnej, gdzie również poddawany jest licznym rehabilitacją i uczy się funkcjonować w większych grupach.
Sporą niedogodnością jest odległość placówki od domu, która zwiększa znacząco koszty transportu.
Pieniądze można przekazać, wpisując w formularzu PIT: Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” z dopiskiem: Dla Maćka i podając numer KRS 0000280475.
Dodatkowe środki pieniężne dla Maćka można kierować na konto w Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” z dopiskiem: Dla Maćka

Numer podopiecznego: 082